Курс по заваряване

Центърът за професионално обучение към ТО

на НТС – Кърджали

 

набира желаещи за  провеждане на професионално обучение за част от професия „Заварчик” – код 521090, специалност „Заваряване” – код 5210901, степен на правоспособност „Заварчик на ъглови шевове”, модул Е 1 и Е 2.

Обучението по теория е с продължителност 16 учебни часа и протича в Дом на техниката – Кърджали, а по практика  – 132 учебни часа и протича в производствена база. Предвидени са 10 учебни часа за изпити по теория (2 часа) и практика (8 часа).

При желание от страна на работодатели, обучението може да е изнесено в съответната фирма.

Цената е от 250 до 300 лв., в зависимост от броя на участниците.

Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за правоспособност по заваряване.

 

Заявки и допълнителна информация на тел. 0889/89 52 10 –  Магдалена Николова

You may also like...