СЕМИНАР

          Организираният от ТО на НТС – Кърджали и Географика – София, семинар на тема “Безпилотни летателни средства като иновация в изследването на зелени територии”, който се проведе на 23.11.2017 г. в Дома на техниката предизвика голяма интерес.

         Присъстваха селскостопански производители от областта; горски специалисти от Кърджали, Крумовград, Момчилград, Ардино, Кирково; представители от Общинска администрация; инспектори от отдел Растителна защита; специалисти от ТОО на НССЗ, както и много граждани.
Доц. д-р Стелиан Димитров, преподавател в Софийски университет, представи пред присъстващите технологии за изследване на зелени територии с дрони, които вече се използват в много места в страната. Нейните предимства са получаване на бърза, скъпа, качествена и точна информация за здравословното състояние на горските масиви и земеделските култури. Инвестирането в зелени територии с дроно е гъвкав и мобилен метод, не изисква разходи.За кратко време може да се заснемат големи терени, което бе демонстрирано на практика в района на с. Бойно, където дронът засне голям горски масив.

You may also like...