СЕМИНАР

На 2-ри юли 2019 г. в Дом на техниката – Кърджали се проведе съвместен информационен семинар и демонстрация на тема „Житни фуражни култури, подходящи за отглеждане в Източните Родопи”. Организатори на събитието бяха Териториалния областен офис – Кърджали на Националната служба за съвети в земеделието, Институт по фуражни култури – Плевен, Опитна станция по земеделие – Кърджали и Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кърджали. Семинарът предизвика интереса на много земеделски производители от региона. Доц. д-р Пламен Серафимов от  Института по фуражни култури – Плевен информира присъстващите за подходящите житни фуражни култури за района на Източните Родопи, за елементите на технологията за отглеждането им, за използваните хербициди, за критичните моменти от развитието им и др. Присъстващите получиха от лектора много компетентни отговори на зададените въпроси. Експертите на ТОО на НССЗ запознаха присъстващите с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г. Беше проведена и демонстрация в опитното поле на ОСЗ – Кърджали, където нагледно бяха показани резултатите от експерименталното проучване на растителните качества на 12 различни вида житни фуражни култури.

 

You may also like...