СЕМИНАР

На 09.03.2018 г. в Дом на техниката – Кърджали се проведе информационен семинар на тема „Съвременни тенденции при хранене, отглеждане и репродукция на овце и кози”.

На събитието, организирано от Тракийски университет – Стара Загора, Териториален областен офис на Националната служба за съвети в земеделието – Кърджали и Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кърджали, присъстваха над 40 животновъди от Кърджалийска област.                Професор дсн Радослав Славов, преподавател в Тракийския университет, запозна присъстващите с: оптималното хранене на различни категории овце и кози майки; зоохигиенни и технологични изисквания при отглеждане и хуманно отношение към овцете и козите; репродукция на овце и кози.               Експертите от ТОО на НССЗ информираха животновъдите за възможностите за подпомагане на стопаните по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Интересно поднесената актуална информация предизвика ползотворна дискусия.

You may also like...