Сбирка на Клуба на инженера към ТО на НТС

На 19.10.2016 г. от 17,30 ч. в Дом на техниката, зала 203 се проведе сбирка на членовете на Клуба на инженера, учреден към ТО на НТС.

Присъстваха 13 инженери, работещи в сферата на машиностроенето, геологията и миннодобивната промишленост от област Кърджали. На срещата присъства и инж. Владимир Петков от “Горубсо”, отличен с приза „Инженер на Кърджалийска област за 2015 г.”, неговите подгласници – инж. Хасан Хасан от “Пневматика-Серта” и инж. Румяна Димитрова от “Имерис Минералс”.

На обсъждане бяха подложени, разработените през 2015 г. критерии и показатели за номиниране за Инженер на Кърджалийска област от сферата машиностроенето и МДГМ. Присъстващите актуализираха показателите и решиха да се срещнат отново, за да дадат своите предложения за номинации за 2016 г. на 17 ноември.

You may also like...