Присъединяване на ОУ “Св. Климент Охридски” гр.Кърджали като Научно-техническо дружество

На 25.03.2016 г., се присъедини като Научно-техническо дружество и ОУ “Св. Климент Охридски” гр. Кърджали, с директор – г-жа Маргарита Тодорова. Първата ни съвместна дейност беше свързана с отбелязване Седмицата на гората.

По наша инициатива, на 07.04.2016 г. бяха засадени в двора на училището: 15 ели, 2 липи и 30 аризонски кипариса, предоставени безвъзмездно от Държавно ловно стопанство “Женда” /също член на Териториалната организация/, с директор – инж. Николай Янчев.

В залесяването се включиха членовете на Научно-техническото дружество към училището, служителите на ТО на НТС и лесовъди от Държавно ловно стопанство „Женда”.

You may also like...