Предстоящ курс

ЦПО към ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – КЪРДЖАЛИ

Започва провеждането на курс по професия

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР

              Успешно завършилите обучението придобиват I-ва степен на професионална квалификация и получават Удостоверение за професионално обучение за част от професията, издадено от Министерство на образованието и науката.

Начало: Обучението започва при сформирана на група от минимум 4 курсисти.

Цена курса: Зависи от броя на обучаемите лица.

Място на провеждане:  Дом на техниката

гр. Кърджали, ул.“Булаир“ 35

Време на провеждане: В работно време, след работно време и в почивните дни.

Заявка и допълнителна информация:

GSM: 0887 398 299; офис 205, Диана Соколова

E-mail: nts_ntd@abv.bg; www.nts-kj.org; f- НТС-Кърджали

You may also like...