Представяне на професиите в Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”

На 29 април, ученици от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, представиха специалностите и професиите, изучавани в ПГИ – Оперативен счетоводител; Икономист-информатик; Финансист; Икономист и Офис мениджър. Събитието беше съвместна проява с ТО на НТС, в която училището членува. Свързано с Алековите дни и предстоящия патронен празник. В презентациите подробно бяха описани отделните професии и бъдещата реализация на завършилите ги, бяха споменати, както научни, така и доста любопитни факти от историята на възникването им. Гимназистите се представиха блестящо и бяха наградени с грамоти от Диана Соколова – експерт в ТО на НТС.

You may also like...