ПРАЗНИК НА ГОРАТА

На 26 март, ТО на НТС съвместно с РДГ Кърджали проведоха весел Горски празник в ОУ ” Свети Климент Охридски”.
Любознателните третокласници станаха част от кампанията, свързана със залесяване и почистване на горските територии. Г-жа Диана Соколова- експерт към ТО на НТС и лесовъдите към РДГ -г-жа Антоанета Стоянова и г-жа Стефка Гичева като истински горски педагози, организираха образователни игри и забавна обучителна беседа.
Те напомниха, че гората е неделима част от ангажираността на всяка институция, организация или просто човек, имащ отношение към нея.

You may also like...