“ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”

На 26 март, Диана Соколова връчи Удостоверенията за професиона квалификация по професия “Оператор на компютър”, на успешно и отлично завършилите курса на обучение, с преподавател инж. Николай Колев.