КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ

  • Основи на компютрите – MS Office и Интернет – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Word – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Excel – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Power Point – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Acess – 45 учебни часа.

Цените на курсовете са в зависимост от броя на участниците.

Успешно завършилите обучението получават

Удостоверение за професионално обучение за част от професията, издадено от Министерство на образованието и науката.

Ниво от Националната квалификационна рамка – 2

Ниво от Европейската  квалификационна рамка – 2

Заявка за участие и допълнителна информация:

гр. Кърджали, ул. „Булаир” 35, Дом на техниката, ет.2, офис 205

GSM: 0887 398 299

E- mail: nts_ntd@abv.bg