Награди за отличените в конкурса „Най-добър в професията”

На 11.05.2016 г., ТО на НТС награди ученици – членове на научно-техническото дружество при ПГ ТХВП “Св. св. Кирил и Методий” – Момчилград, отличени в конкурса „Най-добър в професията”, както и за активно участие в други съвместни мероприятия.

You may also like...