КУРС ПО ЗАВАРЯВАНЕ

 ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – КЪРДЖАЛИ

Набира желаещи за провеждане на курс по професия

 ЗАВАРЧИК

              Успешно завършилите обучението придобиват I-ва степен на професионална квалификация и получават Удостоверение за професионално обучение за част от професията и Свидетелство за правоспособност, издадени от Министерство на образованието и науката.

Начало: Обучението започва при сформиране на група от минимум 4 курсисти.

Цена курса: Зависи от броя на обучаемите лица.

Място на провеждане: Теоретично обучение –  Дом на техниката

гр. Кърджали, ул.“Булаир“ 35. Обучението по практика –       в производствена база.

Време на провеждане: В работно време, след работно време и в почивните дни.

Заявка и допълнителна информация:

GSM: 0887 398 299; офис 205, Диана Соколова

E-mail: nts_ntd@abv.bg; www.nts-kj.org; f- НТС-Кърджали

You may also like...