Заседание на Клуба на селскостопанския специалист

  На 23-ти октомври в Дом на техниката се проведе заседание на Клуба на селскостопанския специалист. Клубът е учреден през 2015 г. и в него членуват земеделски специалисти със сходни професионални интереси. На събитието присъстваха представители на различни областни земеделски структури и председатели на научно-технически дружества. На заседанието се обсъди подготовката за провеждането на ежегодния конкурс в тази категория. Бяха дискутирани и в последствие актуализирани критериите за допустимост на участниците в конкурса и показателите за оценка на стопанствата. В срок до 5-ти ноември всички участници могат да представят предложения за участие в конкурса. На следващото заседание ще се извърши и класирането на предложенията. Наградите на заелите първите три места в състезанието ще бъдат връчени на тържество, което ще се състои на 13-ти декември.

 

 

You may also like...