ЗАСАЖДАНЕ

Днес, 07.04.2023 г., Териториална организация на научно-техническите съюзи, Държавно ловно стопанство “Женда” и ОУ”Св. Климент Охридски” закрихме седмицата на гората с поредната ни съвместна дейност като за седма поредна година засадихме дръвчета в двора на най-зеленото училище в града. Тази година допълнихме зеленината с 15 сребристи смърча, осигурени от ДЛС “Женда” и засяти от учениците под вещото ръководство на лесовъдите и директора на училището – г-жа Маргарита Тодорова. Включиха се ученици от почти всички класове, техните учители и експерта от ТО на НТС – Диана Соколова.

You may also like...