Годишни награди на ТО на НТС за 2017 година

За трета поредна година преди Коледа ТО на НТС – Кърджали връчи  награди в четири категории –  Горски служител, Активист на НТС, Фермер и  Инженер за 2017 г. на Кърджалийска област. Събитието събра на едно място изявени в своите професии специалисти, работещи в сферата на земеделието и горите, на машиностроенето и минното дело, много съюзни членове, гости и приятели на НТС. Доц. д-р Магдалена Николова – управител на Организацията благодари на всички членове от трите клуба по професионални интереси – Клуб Гора, Клуб на инженера и Клуб на селскостопанския специалист, за извършената нелека предварителна работа. Тя подчерта, че всички класирани в конкурса – състезание са в категорията на новаторите, експериментаторите и рационализаторите, които оставят след себе си трайни следи.

Победител в категорията Горски служител е инж. Светослав Чолаков – директор на ДГС – Крумовград. На второ място е класиран д-р Борислав Янгьозов – зам. директор в ДЛС „Женда”, а на трето – инж. Светла Тенева – зам. директор в същото Стопанство.

 

 

 

 

Призът Активист на НТС е присъден на г-жа Свилена Янчина – директор на ТП на НОИ – Кърджали и председател на НТД и бе връчен от доц. д-р М. Николова.

Фаворитът в категория Фермер е г-н Сабахтин Караибрям, който се грижи за смесено стопанство, намиращо се в 6 землища на общ. Крумовград. Най-застъпени са  културите пипер и бял риган, на които той е затворил цикъла на производство. Г-жа Светла Радомирова – животновъд от с. Завоя, общ. Кирково зае второто място, а на трето е класиран г-н Стефан Иванов – пчелар от с. Чорбаджийско, общ. Кирково.

 

Шампионът в категория Инженер е г-н Хасан Хасан – конструктор в Технологичен отдел в „Пневматика – Серта”. Негови подгласници са инж. Георги Хаджипенков – минен супервайзор в „Имерис Минералс” заел второ място и инж. Антон Георгиев – геолог – проучвател в „Горубсо – Кърджали” АД – класиран на трето място.

Всички отличени в отделните категории получиха плакети, грамоти и предметни награди, връчени им от инж. Мариана Василева – председател на ТО на НТС, инж. Айнур Ибрямова, инж. Златка Сиджимова и инж. Николай Янчев – членове на Управителния съвет на Организацията.

You may also like...