ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ-КЪРДЖАЛИ

ОФИСИ ПОД НАЕМ

ТО на НТС отдава под наем за дългосрочно ползване офиси с площ от 13 до 120 квадратни метра, зала – 97 квадратни метра в Дом на техниката на ул. “Булаир” 35.
За справки: 0887 39 82 99

——————————–

Със създаването на първото научно-техническо дружество (НТД) в ДПП „Тютюнева промишленост” през 1952 г. е поставено началото на обединяването на научно-техническата интелигенция в гр. Кърджали.

Териториалната организация на НТС е правоприемник на Научно-техническия съюз, който претърпява редица трансформации до 1993 г., когато се регистрира като сдружение с нестопанска цел.

ТО на НТС – Кърджали е редовен член на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Приоритетни цели на Организацията:

  • Обединява организационно, представлява и защитава творческите и професионални интереси на своите членове;
  • Съдейства за повишаване на професионалната квалификация и за подобряване информационното осигуряване дейността на специалистите;
  • Подпомага членовете на Организацията за внедряване на техните научни и творчески постижения в практиката.