Събития

ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

         На 20.02.2024 г., в Дом на техниката се проведе ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР на тема “Нормативни изисквания при попълване на дневник за растителнозащитните мероприятия. Изисквания къ;м употребата на продукти за растителна защита”...

ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР –   “Нов подход срещу болестите по пчелите”

На 08.04.2023 г., д Дом на техниката се проведе ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: “Нов подход срещу болестите по пчелите” с начален час 09.30 и организиран от: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен...

ЗАСАЖДАНЕ

Днес, 07.04.2023 г., Териториална организация на научно-техническите съюзи, Държавно ловно стопанство “Женда” и ОУ”Св. Климент Охридски” закрихме седмицата на гората с поредната ни съвместна дейност като за седма поредна година засадихме дръвчета в двора...

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

“ДОВЕРИ СЕ НА ЛЕСОВЪДА” По случай Седмицата на гората, на 05.04. 2023 г., се проведе съвместно мероприятие на Териториална организация на научно-техническите съюзи – Кърджали , ОУ “Св. Климент Охридски” и Регионална дирекция на...

СЕМИНАР

На 24 март в зала 207 в Дом на техниката се проведе семинар на тема: “Добри практики при употреба на продукти за растителна защита. Фитосанитарен контрол”, организиран от Национална служба за съвети в земеделието,...

ВРЪЧВАНЕ  УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРС “ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”

ВРЪЧВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРС “ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”

На 20 декември, в зала 207 на Дом на техниката, г-жа Диана Соколова – експерт Организационна и научно-техническа дейност в ТО на НТС, връчи Удостоверенията за професионално обучение по професия “Оператор на компютър” на...

ЕКОУЧИЛИЩЕ В КЪРДЖАЛИ

ОУ “Св.Климент Охридски” е част от голямата мрежа на “Екоучилища”. За да стане сертифицирано екоучилище и да получи най-голямото отличие – зелен флаг, трябва да изпълни 7 стъпки. Първа стъпка – изпълнена! На 28...

Седмица на гората

Днес, 8-ми април, ТО на НТС, ОУ”Св. Климент Охридски” и ДЛС “Женда” – Кърджали, отбелязахме Седмицата на гората като продължихме традицията, започнала през 2016 г. – да засаждаме дръвчета в двора на училището, което...

СЕМИНАР

На 30 март 2022 г. от 13.00 ч. в Дом на техниката се проведе семинар на тема: „ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ ВЗЕМЕДЕЛИЕТО. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗАПРОСЛЕДЯВАНЕ |ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ...

СЕМИНАР

На 30 март 2022 г. от 10.30 ч., в Дом на техниката се прове семинар на тема: „РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ФИТОСАНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ”, съвместно организиран от Национална служба за съвети в...