Category: Мероприятия

Връчване наградите за най-добър “Инженер”, “Фермер” и “Горски служтел” през 2016г

На стилно тържество, състояло се на 13-ти декември в Дома на техниката, ТО на НТС – Кърджали за втори пореден път отличи водещи инженери, работещи в предприятия от миннодобивната, миннопреработвателната промишленост и машиностроенето, фермери и специалисти, работещи в системата на горите.

Събитието уважиха председателят на ТО на НТС – инж. М. Василева, председатели на НТД, председатели и членове на четирите клуба по интереси, учредени към Организацията и много гости. Доц. д-р М. Николова – управител на ТО на НТС поздрави присъстващите и отбеляза, че да си инженер, фермер и горски служител е призвание, но най-добрите в своите професии тази вечер заслужиха и признание, признанието на НТС.

На състоялата се церемония наградата „Инженер” на 2016 г. за Кърджалийска област беше връчена на инж. Тодорка Тодорова от „Горубсо” АД. „Фермер” на годината стана г-н Радко Пашов – животновъд, чието стопанство има затворен цикъл на производство.

 

Носител на приза „Горски служител” стана инж. Неделчо Димитров – зам. директор на ДГС гр. Крумовград. За първи път ТО на НТС връчи отличието „Активист на НТС” на г-жа Северина Вълчева, учител в СОУ „Отец Паисий” и председател на НТД в училището.

 

 

 

Continue Reading

Среща на експерти и специалисти в земеделието

На 28.10.2016 г. в ТО на НТС – Кърджали се проведе среща между експертите, работещи в Организацията и ръководството и членове на Управителния съвет на РНТС на специалистите от земеделието към ТО на НТС – Пловдив.

На срещата присъства инж. М. Василева – Председател на ТО на НТС – Кърджали. Сред гостите бяха: Председателя на УС – проф. Х. Бозуков от Института по тютюна и тютюневите изделия; секретаря на УС – г-жа С. Димитрова от ТО на НТС – Пловдив и членовете на УС – проф. Т. Хубенова – директор на Института по рибовъдство и аквакултури, проф. М. Иванова зам. ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, доц. д-р В. Машева от ИТТИ, доц. д-р Х. Ботева и доц. д-р В. Петкова от Института по зеленчукови култури „Марица”, г-н Н. Гайдов – председател на пчеларско дружество „Акация 1899”.

  

Доц. д-р М. Николова – управител на ТО на НТС запозна присъстващите с историята на НТС в гр. Кърджали, със структурата на Организацията и с основните направления на извършваната дейност.

В работна обстановка между представителите на двете организации беше обменен опит, бяха споделени идеи за разнообразяване и обогатяване на насоките на работата и бяха обсъдени възможностите за бъдещи съвместни мероприятия.

Continue Reading

Сбирка на Клуба на инженера към ТО на НТС

На 19.10.2016 г. от 17,30 ч. в Дом на техниката, зала 203 се проведе сбирка на членовете на Клуба на инженера, учреден към ТО на НТС.

Присъстваха 13 инженери, работещи в сферата на машиностроенето, геологията и миннодобивната промишленост от област Кърджали. На срещата присъства и инж. Владимир Петков от “Горубсо”, отличен с приза „Инженер на Кърджалийска област за 2015 г.”, неговите подгласници – инж. Хасан Хасан от “Пневматика-Серта” и инж. Румяна Димитрова от “Имерис Минералс”.

На обсъждане бяха подложени, разработените през 2015 г. критерии и показатели за номиниране за Инженер на Кърджалийска област от сферата машиностроенето и МДГМ. Присъстващите актуализираха показателите и решиха да се срещнат отново, за да дадат своите предложения за номинации за 2016 г. на 17 ноември.

Continue Reading

Сбирка на Клуба на селскостопанския специалист към ТО на НТС

На 10.10.2016 г. от 17,45 ч. в Дом на техниката, зала 203 се проведе сбирка на членовете на Клуба на селскостопанския специалист, учреден към ТО на НТС.

Присъстваха 11 представители на 5 служби, работещи в сферата на земеделието в област Кърджали. Специален гост беше и земеделският производител Антон Петров, отличен с приза „Фермер на Кърджалийска област за 2015 г.”

На обсъждане бяха подложени, разработените през 2015 г. критерии и показатели за номиниране за Фермер на Кърджалийска област. Присъстващите актуализираха показателите и решиха да направят своите предложения за 2016 г. до края на първата десетдневка на ноември. Право да номинират имат всички служби, присъствали на срещата на Клуба.

 

Continue Reading

Екскурзия до град Одрин

На 04.06.2016 г., за втора поредна година, ТО на НТС организира еднодневна екскурзия до град Одрин като награда за председатели, секретари и изявени членове на Научно-техническите дружества и клубовете към Организацията.

Посетени бяха: Музеят на здравето, Одринската крепост, църквата Св.св. Константин и Елена, джамията Селимийе. Ръководител и екскурзовод на групата беше Диана Велкова – експерт в ТО на НТС – Кърджали.

Continue Reading

Лекция: “Как да се предпазим от телефонните измами”

На 17.05.2016 г., по покана на ТО на НТС, в зала 211 в Дома на техниката, старши инспектор Красимир Спиров от Областна дирекция на МВР изнесе лекция: “Как да се предпазим от телефонните измами” пред съюзни членове и граждани, за които темата представлява интерес. Срещата бе организирана по повод зачестилите напоследък телефонни измами в Кърджали, на които обект са обикновено по-възрастните хора.

Continue Reading

Награди за отличените в конкурса „Най-добър в професията”

На 11.05.2016 г., ТО на НТС награди ученици – членове на научно-техническото дружество при ПГ ТХВП “Св. св. Кирил и Методий” – Момчилград, отличени в конкурса „Най-добър в професията”, както и за активно участие в други съвместни мероприятия.

Continue Reading

Благотворителната инициатива

На 26.04.2016 г., ТО на НТС и учениците от VII б клас на СОУ “Отец Паисий”, с класен ръководител – Северина Вълчева, зарадваха възпитаниците от ЦНСТ – кв. Гледка като им дариха дрехи и обувки.

На 27.04.2016 г., ТО на НТС и учениците от ОУ “Св. Климент Охридски”, дариха дрехи и играчки на ДЦДВУ “Надежда” и зарадваха предпразнично възпитаниците му с кратък спектакъл от песни и танци.

 

 

Continue Reading

Учредяване на Клуб “Гора” към ТО на НТС

На 21.04.2016 г., в Дома на техниката се събраха специалисти със сходни професии в областта на горското стопанство от: РДГ – Кърджали; ТП ДЛС “Женда” – Кърджали; ТП ДГС – Крумовград; ТП ДГС- Кирково; ТП ДГС – Ардино и ТП ДГС – Момчилград с цел – учредяване на Клуб към ТО на НТС, на който бе дадено името – “Гора”.

За председател бе избрана инж. Антоанета Стоянова от РДГ – Кърджали. В ръководството бяха включени и инж. Теодора Петкова от ТП ДЛС “Женда”, както и инж. Неделчо Димитров от ТП ДГС – Крумовград.

Членовете на Клуба решиха, на следващите си сбирки да предложат, обсъдят и приемат критерии, по които в края на годината да бъде проведен регионален конкурс, на който да бъде избран Лесовъд на 2016 година за Кърджалийска област и награден от ТО на НТС.

Continue Reading

Учредяване Клуб на специалистите в областта на горското стопанство към ТО на НТС

На 21.04.2016 г.,в Дома на техниката се събраха специалисти със сходни професии в областта на горското стопанство от: РДГ – Кърджали; ТП ДЛС “Женда” – Кърджали; ТП ДГС – Крумовград; ТП ДГС- Кирково; ТП ДГС – Ардино и ТП ДГС – Момчилград с цел – учредяване на Клуб към ТО на НТС, на който бе дадено името – “Гора”.

 

За председател бе избрана инж. Антоанета Стоянова от РДГ – Кърджали. В ръководството бяха включени и инж. Теодора Петкова от ТП ДЛС “Женда”, както и инж. Неделчо Димитров от ТП ДГС – Крумовград.

леновете на Клуба решиха, на следващите си сбирки да предложат, обсъдят и приемат критерии, по които в края на годината да бъде проведен регионален конкурс, на който да бъде избран Лесовъд на 2016 година за Кърджалийска област и награден от ТО на НТС.

Continue Reading