Author: editor

Клуб Гора

На 30-ти октомври в Дом на техниката се проведе заседание на Клуб Гора. Клубът е учреден през 2016 г. и в него членуват горски специалисти със сходни професионални интереси. На събитието присъстваха представители на различни...

Заседание на Клуба на селскостопанския специалист

  На 23-ти октомври в Дом на техниката се проведе заседание на Клуба на селскостопанския специалист. Клубът е учреден през 2015 г. и в него членуват земеделски специалисти със сходни професионални интереси. На събитието...

Заседание на Клуба на инженера

На 16-ти октомври в Дом на техниката се проведе заседание на Клуба на инженера към ТО на НТС. Клубът е учреден през 2015 г. и в него членуват инженери от сферата на машиностроенето, минното...

Курс по заваряване

Курс по заваряване

Центърът за професионално обучение към ТО на НТС – Кърджали   набира желаещи за  провеждане на професионално обучение за част от професия „Заварчик” – код 521090, специалност „Заваряване” – код 5210901, степен на правоспособност...

СЕМИНАР

                На 18.06.2018 г. в Дом на техниката – Кърджали се проведе семинар на тема „Фуражни култури – видове, агротехника”, организиран от  Териториалния областен офис на Националната...

ПОСЕЩЕНИЕ В ДОМА НА ЗДРАВЕТО

На 25.04.2018 г., ТО на НТС организира посещение на учениците от ОУ “Св.Климент Охридски” и VI б клас на СУ “Отец Паисий” в Дома на здравето, където се проведе лекция и демонстрация на стъклената...

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА НТС

На 21-ви  и 22-ри април 2018 г.,ТО на НТС организира екскурзионно пътуване, посветено на професионалния празник на Организацията. В него взеха участие председатели и секретари на РНТС и НТД, както и много активисти на...

ИНИЦИАТИВИ В СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

Представители на ТО на НТС – Кърджали съвместно със съюзни членове от научно-техническите дружества при Основно училище „Климент Охридски” и Държавно ловно стопанство „Женда” участваха в различни прояви, свързани със Седмицата на гората, която...

СЕМИНАР

На 09.03.2018 г. в Дом на техниката – Кърджали се проведе информационен семинар на тема „Съвременни тенденции при хранене, отглеждане и репродукция на овце и кози”. На събитието, организирано от Тракийски университет – Стара...

Годишни награди на ТО на НТС за 2017 година

За трета поредна година преди Коледа ТО на НТС – Кърджали връчи  награди в четири категории –  Горски служител, Активист на НТС, Фермер и  Инженер за 2017 г. на Кърджалийска област. Събитието събра на едно...