Връчване на ежегодните награди на ТО на НТС

 

 

 

 

 

 

 


   

Стана традиция пред прага на коледните и новогодишните празници нашата Организация да отличава заслужили специалисти, сред своите съюзни членове. На 13.12.2019 г. в Дом на техниката се състоя петото издание на Конкурса, организиран от ТО на НТС – Кърджали, на който се връчиха ежегодните награди в четири категории – Фермер, Инженер, Горски служител и Активист на НТС за 2019 г. на Кърджалийска област. Събитието беше посетено от много съюзни активисти и приятели на НТС. Доц. д-р Магдалена Николова – управител на Организацията приветства присъстващите, сред които бяха: Председателя на ТО на НТС; членове на Управителния съвет; председатели на Клубовете по професионални интереси, на РНТС, на НТД. Тя подчерта, че тази година новост в провеждане на Състезанието е, че ще бъде връчена само по една награда в категория, а не както до сега носителите на съответния приз да имат и подгласници. Ще бъдат обявени само имената на носителите на наградите, а другите номинирани ще са неизвестни. Тя увери присъстващите, че всички ФАВОРИТИ в отделните категории са личности, които се отличават от останалите с моженето и таланта си. Те притежават характерно „творческо надмощие” над другите.

Тази година Победител в категория  Фермер е „Дрийм Гардънс” АД с управител г-н Иво Диков. Това е Дружество, учредено в гр. София, но извършващо земеделска дейност в сектор „Растениевъдство” на територията на област Кърджали, в землището на с. Бяла поляна. Специализацията им е в отглеждане на сливи, люцерна и шафран. Наградата в тази категория връчи инж. Мариана Василева – председател на ТО на НТС.

Шампион в категория  Инженер е инж. Георги Хаджипенков от „Имерис Минералс – България” – председател на Клуба на инженера, секретар на НТД и класиран на ІІ-ро място през 2017 г.,който напълно закономерно, заслужено и логично тази година е на върха. Инж. Златка Сиджимова – член на УС връчи наградата на инж. Хаджипенков.

Наградата в категория Горски служител отива в ДГС „Крумовград” и по-конкретно при инж. Антон Пехливанов – гл. инженер в Стопанството. Това НТД е на Отличниците, защото равносметката показва, че от четири връчени първи награди от 2016 г. досега, трите са притежание на служители от ДГС „Крумовград. Наградата в тази категория връчи  г-жа Антоанета Стоянова от  РДГ.

За Активист на НТС за 2019 г. е определена г-жа Атанаска Мешелиева – директор на ПГИ „Алеко Константинов” гр. Кърджали. Тя е и председател на най-многочисленото НТД в нашата Организация, наброяващо 150 съюзни членове. Наградата й връчи доц. д-р Магдалена Николова.

Извън конкурсната програма при тържествена обстановка бяха връчени грамоти и предметни награди на двама наши млади съюзни активисти – учащи се. Това са  Анна Пенчева ученичка от ХІ „б” и Онур Адем  ученик от ХІІ „б”, затова че са участвали на национални състезания и конкурси и са класирани на челни места. Наградите връчи г-жа Диана Соколова – експерт „Организационна и научно-техническа дейност” към ТО на НТС.

You may also like...