Връчване на удостоверения на успешно завършилите курса “Оператор на компютър”

На 06.03.2018 г., Управителят на ТО на НТС – доц. д-р Магдалена Николова, тържествено връчи удостоверенията на успешно завършилите курса “Оператор на компютър”, организиран от НТС, с преподавател инж. Магда Диева.