Център за професионално обучение

Към сдружение с нестопанска цел „Териториална организация на Научно – техническите съюзи – Кърджали има създаден Център за професионално обучение (ЦПО). Центърът притежава Лиценз № 200912733, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), който му позволява да осъществява дейност за придобиване, повишаване и валидиране на знанията и професионалната квалификация, чрез провеждане на курсове и обучение.

Съгласно лиценза, ЦПО има право да извършва обучение по следните професии и специалности:

 • Професия „Оператор на компютър”, код 482030;
 • Професия „Заварчик”, код 521090;
 • Професия „Стругар”, код 521100;
 • Професия „Шлосер”, код 521110;
 • Професия „Електромонтьор”, код 522020;
 • Професия „Шивач”, код 522110;
 • Професия „Строител”, код 582030, специалност „Бояджийски работи”;
 • Професия „Строител – монтажник”, код 582040, специалности „Метални конструкции” и „Дограма и стъклопоставяне”;
 • Професия „Сервитьор – барман”, код 811080.

Обучението по всяка професия и специалност протича по разработени и одобрени от НАПОО учебни планове. Теоретичната част на занятията се провежда в учебни зали, намиращи се в Дом на техниката – Кърджали. Практическото обучение се провежда в подходящи за всяка професия бази в предприятия.

Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за професионално обучение.

Обучението започва при сформиране на група от минимум 8 курсисти.

ТО на НТС – Кърджали организира обучение по следните чужди езици:

английски                               гръцки                           турски     

немски                                     френски                          руски

Цените на курсовете по чуждоезиково обучение са от 150 до 300 лв., в зависимост от броя на участниците и нивото на курса.

Успешно завършилите обучението получават Сертификат.

Обучението започва при сформиране на група от минимум 6 курсисти.

Преференциални условия за членове на ТО на НТС:

 • индивидуалните членове, участващи в курсове за квалификация ползват 10 % отстъпка от цената, а при чуждоезиково обучение получават безплатно учебно помагало;
 • при провеждане на курсове за обучение и квалификация по желание на работодателя в предприятие, което е колективен член на Организацията, се ползва отстъпка от 10 %.