Цени

Наемни цени за ползване на зали в Дом на техниката

Зала

Брой

места

Продължителност на ползване
до 2 часа до 4 часа над 4 часа
203, 206 до 20 23 лв. 38 лв. 70 лв.
207, 210 50 38 лв. 75 лв. 140 лв.
211 100 52 лв. 90 лв. 150 лв.

Посочените цени са с включен ДДС.

 

Предоставяни услуги, които са включени в цената:

 • аранжиране на зала;
 • ползване на безжичен интернет, подвижен екран, флипчарт;
 • климатизация;
 • почистване.

 

Услуги с допълнително заплащане:

 • ползване на мултимедиен проектор и лаптоп – 10.00 лв./на час, принтер, скенер и ксерокс – 0.15 лв./на страница;
 • озвучаване – 10 лв.;
 • предоставяне условия за организиране на кафе-пауза, кетъринг и др. – 15 лв.

 

Преференциални условия за колективните членове на ТО на НТС:

 • еднократно безплатно ползване на зала в Дом на техниката в рамките на една година за провеждане на мероприятие, включено в плана за научно-техническата дейност на Организацията.

 

Предимства:

 • Дом на техниката е разположен в центъра на града;
 • големият избор на зали позволява различна конфигурация;
 • залите са технически оборудвани;
 • предоставя комплексни услуги за организиране на кафе-пауза и кетъринг.