Цени

Наемни цени за ползване на зали в Дом на техниката

Зала

Брой

места

Продължителност на ползване
до 2 часа до 4 часа над 4 часа
203, 206 до 20 23 лв. 38 лв. 70 лв.
207, 210 50 38 лв. 75 лв. 140 лв.
211 100 52 лв. 90 лв. 150 лв.

Посочените цени са с включен ДДС.