Учредяване Клуб на специалистите в областта на горското стопанство към ТО на НТС

На 21.04.2016 г.,в Дома на техниката се събраха специалисти със сходни професии в областта на горското стопанство от: РДГ – Кърджали; ТП ДЛС “Женда” – Кърджали; ТП ДГС – Крумовград; ТП ДГС- Кирково; ТП ДГС – Ардино и ТП ДГС – Момчилград с цел – учредяване на Клуб към ТО на НТС, на който бе дадено името – “Гора”.

 

За председател бе избрана инж. Антоанета Стоянова от РДГ – Кърджали. В ръководството бяха включени и инж. Теодора Петкова от ТП ДЛС “Женда”, както и инж. Неделчо Димитров от ТП ДГС – Крумовград.

леновете на Клуба решиха, на следващите си сбирки да предложат, обсъдят и приемат критерии, по които в края на годината да бъде проведен регионален конкурс, на който да бъде избран Лесовъд на 2016 година за Кърджалийска област и награден от ТО на НТС.

You may also like...