Услуги и преференции

Предоставяни услуги, които са включени в цената:

 • аранжиране на зала;
 • ползване на безжичен интернет, подвижен екран, флипчарт;
 • климатизация;
 • почистване.

 

Услуги с допълнително заплащане:

 • ползване на мултимедиен проектор, принтер, скенер и ксерокс;
 • озвучаване;
 • организиране на кафе-пауза, кетъринг и др.

 

Преференциални условия за колективните членове на ТО на НТС:

 • еднократно безплатно ползване на зала в Дом на техниката в рамките на една година за провеждане на мероприятие, включено в плана за научно-техническата дейност на Организацията.

 

 

Предимства:

 • Дом на техниката е разположен в центъра на града;
 • големият избор на зали позволява различна конфигурация;
 • залите са технически оборудвани;
 • предоставя комплексни услуги за организиране на кафе-пауза и кетъринг.