СЕМИНАР

На 24.02.2020 г., в Дома на техниката – Кърджали се проведе съвместен семинар, организиран от Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието, Областна дирекция по безопасност на храните и ТО на НТС, на тема „Интегрирано управление на вредители и фитосанитарни стандарти в растениевъдството”. Присъстваха над 30 земеделски производители от цялата област.
Присъстващите бяха запознати с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

You may also like...