СЕМИНАР

 

sdr

На 14-ти март 2019 г. в Дом на техниката – Кърджали се проведе информационен семинар на тема „Съвременни проблеми при развъждането и селекцията на едри и дребни преживни животни”. Организатори на събитието бяха Земеделският институт – Стара Загора, Териториалният областен офис на Националната служба за съвети в земеделието – Кърджали и Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кърджали. Семинарът предизвика интерес сред  животновъдите от Кърджалийска област.

 

sdr

Професор дсн Живко Кръстанов, преподавател в Земеделския институт, запозна присъстващите с: промените в нормативната база на европейското законодателство  в областта на селекцията; с класическите методи на развъждане при едри и дребни преживни животни; нови селекционни признаци в преживното животновъдство и с постиженията на геномната селекция. Експертите от ТОО на НССЗ информираха животновъдите за възможностите за подпомагане на стопаните по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В хода на последвалата дискусия животновъдите имаха възможност да получат компетентни отговори на всички интересуващи ги въпроси.

 

 

sdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...