СЕМИНАР

 

 

 

 

 

 

 

 

На 18.06.2018 г. в Дом на техниката – Кърджали се проведе семинар на тема „Фуражни култури – видове, агротехника”, организиран от  Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието – Кърджали, две поделения на Селскостопанска академия – Институт по фуражните култури – Плевен, Опитна станция по земеделие – Кърджали и Териториалната организация на научно-техническите съюзи. Сред присъстващите бяха земеделски производители, които отглеждат в стопанствата си люцерна. Лектори бяха доц. д-р Пламен Серафимов и гл. ас. д-р Ирена Голубинова от Института по фуражните култури – Плевен. Участниците в семинара бяха подробно информирани за основните елементи от технологията на отглеждане на люцерна и подходящите сортове за климатичните условия на Кърджалийска област. Интерес предизвика информацията за различните видове от род Сорго (Sorghum) и възможностите за използването им като алтернативни фуражни култури. Беше проведена и демонстрация на фуражни култури, отглеждани в опитното поле на ОСЗ – Кърджали. Експертите от ТОО на НССЗ информираха фермерите за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

You may also like...