СЕМИНАР

На 30 март 2022 г. от 13.00 ч. в Дом на техниката се проведе семинар на тема:

„ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ В
ЗЕМЕДЕЛИЕТО. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА
ПРОСЛЕДЯВАНЕ |ПРОИЗХОДА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ

СТОКИ (ПРОДУКТИ)“

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща
проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и
качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16,1. „Подкрепа
за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. мярка 16
„Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г., със съдействието на ТО на НТС – Кърджали.

Модератор и представяне на презентациите: Галина Николова

Програмата на семинара включваше:

 • Ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделското
  производство;
 • Представяне на „Децентрализирана система (софтуер) за
  проследяване на произхода и качеството на произведените стоки
  (продукти)“ – използвани технологии, модули и
  функционалност;
 • Проекта на Оперативна група „Знание, опит и
  предприемачество“-„Дсцентрализирана интелигентна система за
  проследяване на произхода и качеството па произведените стоки
  (продукти)“, финансиран със средства по подмярка 16.1.
  „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи
  в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество” от ПРСР 2014-
  2020 г. и представяне на стопанството на ЗП Виктор Асенов.

Събитието е част от поредица информационни събития за възможностите и
ползите от прилагането на блок чеин технологията и резултатите от
прилагането им при производство на зеленчуци.

На събитието бяха раздадени и информационни материали.

You may also like...