Седмица на гората

Днес, 8-ми април, ТО на НТС, ОУ”Св. Климент Охридски” и ДЛС “Женда” – Кърджали, отбелязахме Седмицата на гората като продължихме традицията, започнала през 2016 г. – да засаждаме дръвчета в двора на училището, което го прави най-озеленения двор на училище в областта. Засадихме над десет сребристи смърча. И това се случва благодарение на изключителния ентусиазъм на Директора на ОУ”Св. Климент Охридски” – г-жа Маргарита Тодорова, всички учители, ученици и персонал на училището, както и със съдействието и отзивчивостта на ДЛС “Женда” – днес в лицето на зам. директора – инж. Любомир Джисов и горски служители от стопанството!”Когато човек засади поне едно дърво в живота си, значи не е живял напразно!”

You may also like...