Седмица на гората “Гората е живот и обща отговорност”

На 19 март беше поставено началото от поредица съвместни инициативи на ТО на НТС и Регионална дирекция на горите – Кърджали във връзка с традиционното отбелязване на Седмицата на гората, което тази година е под мотото “Гората е живот и обща отговорност”.
С учениците от 5-ти Е клас от СУ “Отец Паисий”, с класен ръководител Северина Вълчева, експерти от РДГ и експерт от ТО на НТС проведохме образователни и забавни игри, от които децата научиха повече за ползата от горите. Запознаха се с различните дървесни и животински видове, които ги обитават. Научиха как да пазят горите и природата от замърсяване и пожар.
Накрая получиха подаръци и почерпка.
На 26 март, предстои засаждане на 10 широколистни дървета в двора на училището, със съдействието на директор – г-н Златко Атанасов, които ще бъдат предоставени на ТО на НТС от Държавно горско стопанство – Момчилград .
На същия ден след обяд, ще продължим със образователни и занимателни игри с 3-ти клас от ОУ “Свети Климент Охридски”, с класен ръководител Десислава Станева и съдействието на Директора на училището – г-жа Дочка Краева.
Инициативата за всичките прояви се дължи на инж. Антоанета Стоянова от РДГ-Кърджали и Диана Соколова – експерт в ТО на НТС.
Дългогодишното отбелязване на седмицата на гората с различни инициативи от ТО на НТС, в които се включват ученици от различни училища и възрасти, е благодарение и със съдействието на всички горски стопанства от областта и РДГ, които от много години са членове на нашата Организация.

You may also like...