Сбирка на Клуба на селскостопанския специалист към ТО на НТС

На 10.10.2016 г. от 17,45 ч. в Дом на техниката, зала 203 се проведе сбирка на членовете на Клуба на селскостопанския специалист, учреден към ТО на НТС.

Присъстваха 11 представители на 5 служби, работещи в сферата на земеделието в област Кърджали. Специален гост беше и земеделският производител Антон Петров, отличен с приза „Фермер на Кърджалийска област за 2015 г.”

На обсъждане бяха подложени, разработените през 2015 г. критерии и показатели за номиниране за Фермер на Кърджалийска област. Присъстващите актуализираха показателите и решиха да направят своите предложения за 2016 г. до края на първата десетдневка на ноември. Право да номинират имат всички служби, присъствали на срещата на Клуба.

 

You may also like...