Сбирка на Клуба на селскостопанския специалист към ТО на НТС

На 10.10.2016 г. от 17,45 ч. в Дом на техниката, зала 203 се проведе сбирка на членовете на Клуба на селскостопанския специалист, учреден към ТО на НТС.

Присъстваха 11 представители на 5 служби, работещи в сферата на земеделието в област Кърджали. Специален гост беше и земеделският производител Антон Петров, отличен с приза „Фермер на Кърджалийска област за 2015 г.”

На обсъждане бяха подложени, разработените през 2015 г. критерии и показатели за номиниране за Фермер на Кърджалийска област. Присъстващите актуализираха показателите и решиха да направят своите предложения за 2016 г. до края на първата десетдневка на ноември. Право да номинират имат всички служби, присъствали на срещата на Клуба.

 

admin

View more posts from this author