ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение има право да извършва обучение по следните професии и специалности:

  • Професия „Оператор на компютър”, код 482030;
  • Професия „Заварчик”, код 521090

Обучението по всяка професия и специалност протича по разработени и одобрени от НАПОО учебни планове. Теоретичната част на занятията се провежда в учебни зали, намиращи се в Дом на техниката – Кърджали. Практическото обучение се провежда в подходящи за всяка професия бази в предприятия.

Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за професионално обучение; Свидетелство за правоспособност,издадено от Министерство на образованието и науката.

Ниво от Националната квалификационна рамка – 2

Ниво от Европейската  квалификационна рамка – 2

 Заявка за участие и допълнителна информация:

гр. Кърджали, ул. „Булаир” 35, Дом на техниката, ет.2, офис 205

GSM: 0887 398 299

E- mail: nts_ntd@abv.bg