ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение има право да извършва обучение по следните професии и специалности:

  • Професия „Оператор на компютър”, код 482030;
  • Професия „Заварчик”, код 521090;
  • Професия „Стругар”, код 521100;
  • Професия „Шлосер”, код 521110;
  • Професия „Електромонтьор”, код 522020;
  • Професия „Шивач”, код 522110;
  • Професия „Строител”, код 582030, специалност „Бояджийски работи”;
  • Професия „Строител – монтажник”, код 582040, специалности „Метални конструкции” и „Дограма и стъклопоставяне”;
  • Професия „Сервитьор – барман”, код 811080.

Обучението по всяка професия и специалност протича по разработени и одобрени от НАПОО учебни планове. Теоретичната част на занятията се провежда в учебни зали, намиращи се в Дом на техниката – Кърджали. Практическото обучение се провежда в подходящи за всяка професия бази в предприятия.

Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за професионално обучение; Свидетелство за правоспособност,издадено от Министерство на образованието и науката.

Ниво от Националната квалификационна рамка – 2

Ниво от Европейската  квалификационна рамка – 2

 Заявка за участие и допълнителна информация:

гр. Кърджали, ул. „Булаир” 35, Дом на техниката, ет.2, офис 205

GSM: 0887 398 299

E- mail: nts_ntd@abv.bg