ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

Центърът за професионално обучение към ТО на НТС – Кърджали набира желаещи за провеждане на професионално обучение по част от професия по изброените в таблицата професии и специалности.

 

Формата на обучение е дистанционна и смесена.

 

Таблица

 

Професия Специалност Учебни часове

(бр.)

Цена

(лв.)

Счетоводител Оперативно счетоводство 300 900.00
Сътрудник в малък и среден бизнес Малък и среден бизнес 100 300.00
Сътрудник бизнес услуги Бизнес услуги 100 300.00
Икономист Икономика и мениджмънт 300 900.00
Офис мениджър Бизнес  администрация 300 900.00
Финансист Банково дело 300 900.00

 

 

Успешно завършилите обучението получават Удостоверение за професионално обучение.

 

Заявки и допълнителна информация на тел. 0889/89 52 10 – Магдалена Николова