Предстоящи курсове

Курс “Оператор на компютър”

Курс “Оператор на компютър” I-ва част

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – КЪРДЖАЛИ

Започва провеждането на курс по професия

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР

              Успешно завършилите обучението придобиват I-ва степен на професионална квалификация и получават Удостоверение за професионално обучение за част от професията, издадено от Министерство на образованието и науката.

Начало: Обучението започва при сформирана на група от минимум 4 курсисти.

Цена курса: Зависи от броя на обучаемите лица.

Място на провеждане:  Дом на техниката

гр. Кърджали, ул.“Булаир“ 35

Време на провеждане: В работно време, след работно време и в почивните дни.

Заявка и допълнителна информация:

GSM: 0887 398 299; офис 205, Диана Соколова

E-mail: nts_ntd@abv.bg; www.nts-kj.org; f- НТС-Кърджали

Format: Audio

д 521090, специалност „Заваряване” – код 5210901, степен на правоспособност „Заварчик на ъглови шевове”

първа степен на професионална квалификация.

                  Успешно завършилите обучението придобиват I-ва степен на професионална квалификация и получават Удостоверение за професионално обучение за част от професията и Свидетелство за правоспособност, издадени от Министерство на образованието и науката.

Ниво от Националната квалификационна рамка – 2

Ниво от Европейската  квалификационна рамка – 2

   За справки и записване:

Кърджали, ул. „Булаир” №35, Дом на техниката,

ет. 2, офис 205, Диана Соколова

GSM: 0887 398 299; E-mail: nts_ntd@abv.bg