Предстоящи курсове

   Оператор на компютър

 Текстообработване код 4820301, първа степен на професионална квалификация.

    Завършилите успешно получават Удостоверение за професионално обучение за част от професията, издадено от Министерство на образованието и науката.

Ниво от Националната квалификационна рамка – 2

Ниво от Европейската  квалификационна рамка – 2

   За справки и записване:

Кърджали, ул. „Булаир” №35, Дом на техниката,

ет. 2, офис 205, Диана Соколова

GSM: 0887 398 299; E-mail: nts_ntd@abv.bg