КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ

  • Основи на компютрите – MS Office и Интернет – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Word – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Excel – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Power Point – 45 учебни часа;
  • Работа с MS Acess – 45 учебни часа.

 

Цените на курсовете са в зависимост от броя на участниците.

 

Успешно завършилите обучението получават Сертификат.