ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

ТО на НТС – Кърджали организира обучение по следните чужди езици:

английски                               гръцки                           турски     

                                                 

Успешно завършилите обучението получават Сертификат.

Преференциални условия за членове на ТО на НТС:

  • индивидуалните членове на Организацията получават безплатно учебно помагало при чуждоезиково обучение.

Заявка за участие и допълнителна информация:

гр. Кърджали, ул. „Булаир” 35, Дом на техниката, ет.2, офис 205

GSM: 0887 398 299

E- mail: nts_ntd@abv.bg