КЛУБ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

Клубът на селскостопанския специалист, учреден към ТО на НТС през 2015 г. като сдружение на специалисти със сходни професионални интереси, проведе поредното си заседание на 22-ри октомври в Дом на техниката. Присъстваха специалисти от различни областни земеделски структури, членове на ръководството на Клуба, председатели и членове на НТД. Целта на събирането беше подготовка за провеждането на петото издание на ежегодния конкурс – състезание в тази категория, организиран и провеждан от ТО на НТС. Бяха обсъдени критериите за допустимост на участниците в конкурса и показателите за оценка на стопанствата. Крайният срок за представяне на номинациите за участие в конкурса е 15.11.2019 г. На следващото заседание ще се извърши и класирането на предложенията, в зависимост от получените точки на кандидатите.

 

You may also like...