Клуб Гора

На 30-ти октомври в Дом на техниката се проведе заседание на Клуб Гора. Клубът е учреден през 2016 г. и в него членуват горски специалисти със сходни професионални интереси. На събитието присъстваха представители на различни горски стопанства,РДГ, ДЛС Женда и председатели на научно-технически дружества. На заседанието се обсъди подготовката за провеждането на ежегодния конкурс в тази категория. Бяха дискутирани и в последствие актуализирани критериите за допустимост на участниците в конкурса, както и показателите за оценка. В срок до 13-ти ноември всички участници могат да представят предложения за участие в конкурса. На следващото заседание ще се извърши и класирането на предложенията. Наградите на заелите първите три места в състезанието ще бъдат връчени на тържество, което ще се състои на 13-ти декември.

You may also like...