ИСТОРИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В КЪРДЖАЛИ

През 2017 г. се навършиха 65 години от създаването на Научно-техническите съюзи  в гр. Кърджали. С учредяването на първото научно-техническо дружество (НТД) в ДПП „Тютюнева промишленост” през     1952 г. е поставено началото на обединяването … Continue reading ИСТОРИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В КЪРДЖАЛИ