ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

         На 20.02.2024 г., в Дом на техниката се проведе ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
на тема
“Нормативни изисквания при попълване на дневник за растителнозащитните мероприятия. Изисквания къ;м употребата на продукти за растителна защита”
 
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис
(ТОО) – Кърджали; Българска агенция по безопасност на храните – Областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали и със съдействието на ТО на НТС – Кърджали.
 
Лектори: гл. експерт Соня Новодрянова, началник-отдел
„Растителна защита“ при ОДБХ – Кърджали и експерт от ТОО – Кърджали.
 
        По време на семинара участниците бяха запознати с правилата и изискванията при употреба на продукти за растителна защита; нормативните изисквания при попълване на дневниците за растителна защита; контролът осъществяван от БАБХ; изискванията за упражняване на самоконтрол.
        Във втората част на семинара присъстващите се запознаха с дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” от мярка 2 от ПРСР.
 

You may also like...