Заседание на Клуба на инженера

На 16-ти октомври в Дом на техниката се проведе заседание на Клуба на инженера към ТО на НТС. Клубът е учреден през 2015 г. и в него членуват инженери от сферата на машиностроенето, минното дело и геологията. На събитието присъстваха представители на различни предприятия и председатели на научно-технически дружества. На заседанието се обсъди подготовката за провеждането на ежегодния конкурс „Инженер на годината”. Бяха дискутирани и в последствие актуализирани критериите за допустимост на участниците в конкурса. В срок до 6-ти ноември всички участници могат да представят предложения за участие в конкурса. На следващото заседание ще се извърши и класирането на предложенията. Наградите на заелите първите три места в състезанието ще бъдат връчени на тържество, което ще се състои на 13-ти декември.

You may also like...