Описание на залите

ДОМ НА ТЕХНИКАТА – КЪРДЖАЛИ

предоставя за ползване зали под наем на атрактивни цени, подходящи за провеждане на различни мероприятия – конференции, семинари, симпозиуми, курсове, коктейли и др.

Залите са с капацитет от 50 до 100 места.

Описание на залите:

Зала № 211

Зрителна зала с капацитет до 100 места и площ 85 м2.

Зала № 207

Учебна зала с капацитет до 50 места и площ 68 м2. Залата е обзаведена с работни маси за 45 човека. Оборудвана е с бяла сухоизтриваема дъска.

Всички зали са климатизирани и с осигурен достъп до internet. В залите, в които няма бяла сухоизтриваема дъска може да се сложи подвижен екран и флипчарт.

Просторните зали и фоайета, с които разполага Дом на техниката предоставят много добри условия за осъществяване на съпътстващи кафе-паузи или коктейли към различни мероприятия.