Описание на залите

ДОМ НА ТЕХНИКАТА – КЪРДЖАЛИ

предоставя за ползване зали под наем на атрактивни цени, подходящи за провеждане на различни мероприятия – конференции, семинари, симпозиуми, курсове, коктейли и др.

Залите са с капацитет от 12 до 100 места. Площта им е от 28 до 97 м2.

Описание на залите:

Зала № 211

Зрителна зала с капацитет до 100 места и площ 85 м2.

 

      

Зала № 210

Учебна зала с капацитет до 50 места и площ 97 м2. Залата е обзаведена с работни маси за 40 човека. Оборудвана е с бяла сухоизтриваема дъска.

    

 

Зала № 207

Учебна зала с капацитет до 50 места и площ 68 м2. Залата е обзаведена с работни маси за 45 човека. Оборудвана е с бяла сухоизтриваема дъска.

 

 

Зала № 206

Заседателна зала с капацитет до 20 места и площ 32 м2. Залата е обзаведена с работни маси за 20 човека.

  

 

 

 

Всички зали са климатизирани и с осигурен достъп до internet. В залите, в които няма бяла сухоизтриваема дъска може да се сложи подвижен екран и флипчарт.

 

Просторните зали и фоайета, с които разполага Дом на техниката предоставят много добри условия за осъществяване на съпътстващи кафе-паузи или коктейли към различни мероприятия.