ЕКОУЧИЛИЩЕ В КЪРДЖАЛИ

ОУ “Св.Климент Охридски” е част от голямата мрежа на “Екоучилища”. За да стане сертифицирано екоучилище и да получи най-голямото отличие – зелен флаг, трябва да изпълни 7 стъпки.

Първа стъпка – изпълнена! На 28 октомври се създаде Екокомитет, в който главни действащи лица са учениците. В екокомитета ще помагат и учители, а за специален член е избрана Диана Соколова – експерт организационна и научно-техническа дейност в ТО на НТС- Кърджали.

You may also like...