„Дрангово следи от миналото” на журналиста Валери Ковачев

На 15-ти ноември в Дом на техниката – Кърджали се състоя представяне на книгата „Дрангово следи от миналото” на журналиста Валери Ковачев и се отбелязаха 30 години от началото на неговата журналистическа дейност. Събитието предизвика голям интерес. Сред присъстващите бяха г-жа Севда Камбурова – заместник областен управител на Кърджали, г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали, г-н Иван Бунков – главен редактор на вестник „Нов живот”, г-жа Мариана Василева – председател на ТО на НТС, много колеги,  приятели и земляци на автора.

Доц. д-р Магдалена Николова – управител на ТО на НТС подчерта в своето приветствие, че Валери Ковачев освен дългогодишен, известен и уважаван журналист е и член на НТС и заместник председател на Клуба на селскостопанския специалист, учреден към Организацията през 2015 г. Ето защо представянето на книгата не случайно се провежда в Дом на техниката. Тя отбеляза, че за нея книгата на В. Ковачев не е обикновена краеведческа книга, а е своеобразен научен труд, от който могат да се поучат научни работници на прецизно и достоверно отразяване на фактите, на структура на написаното, на лаконичен език и стил.

Деца, чиито корени са от с. Дрангово, пренесоха присъстващите на крилете на песента в онова райско кътче на Родопите.

В. Ковачев предизвика любопитството на присъстващите като цитира много интересни факти, истории, събития, отразени в книгата.

Г-н Бунков охарактеризира книгата на колегата си като „Вода от сто чучура”. Той акцентира върху трудната задача, с която се е заел авторът, а именно –  да напише историята на родното си село първи.

 

 

You may also like...