Дейности

 Основни дейности, извършвани от ТО на НТС:

  • Научно–техническа – организира и провежда научни и научно–практически конференции, семинари, дискусии по актуални теми и проблеми за развитието на науката, техниката, технологиите, производството, икономиката, селското стопанство, екологията и др.
  • Информационно – консултантска – осигурява специализирана и актуална информация за български и световни научно – технически постижения от различни области, с цел трансфер на знания и технологии от науката към производството.
  • Квалификационна – осъществява дейност за придобиване, повишаване и валидиране на знанията и професионалната квалификация, чрез провеждане на курсове и обучение.